دیشب زدم ترکوندمش :)) مجبور شدم کل هات اند رو باز کنم، دوباره ببندم، و بعد کالیبره کنم از از سر.
بدی باز کردن هات اند اینه که یه قسمتیشو اگه بخوای باز کنی باید داغ باشه :)) وقتی میخریش اون دو تا تیکه رو همن، نازل جنسش با بدنه هات اند فرق میکنه، داغ که میشه کمتر منبسط میشه، و میشه توی جاش چرخوندش.
اینهمه گفتم بگم دستمم سوزوندم.

Show thread

@danialbehzadi @Parsarch به عبارتی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، مثلا هزار برابر تاثیر داشتن، و کوت توییتر مثلا پنج درصد.‌خودتو گول نزن :)

@danialbehzadi @Parsarch حرفای عجیب میزنی. اصولا اینترنت و شبکه اجتماعی و همه اینها عامل دیده شدن احمقهاست.
پنجاه سال پیش یه احمق رو صرفا کسایی میدیدن که نزدیکش زندگی میکردن. اصولا اینترنت بهشون میدون داد و شبکه‌های اجتماعی راهشون رو باز تر کرد. اگه میخوای احمق نبینی، کلا باید بری گوشه خونت نه تلویزیون روشن کنی نه وصل شی به اینترنت.
خلاصه که قضیه نقل قول و الگوریتم و اینا نیست، «اینترنت» و چیزای روش، از قبل، عامل دیده شدن احمقا شده.

@danialbehzadi @Parsarch یه چیزی که یادم رفت بگم، اینه که شما پلتفرم رو مقصر میدونید، در صورتی که مشکل اصلی آدمان.

@danialbehzadi @Parsarch احمقها همیشه تبلیغ میشن :) روشش متفاوته

@Parsarch توییتر یا ماستادون یه انتخابه، که شما برای خودت انجام میدی، و به بقیه کار نداری.

اسطوره صبر؟ پرینتر سه بعدی.

چقدر بوق میزنی :) برو بذار باد بیاد.

خلاصه، تو برو تو بهشت خودت، بذار بقیه هم برن جهنم خودشون.
این شامل همه چی میشه، منجمله توییتر و ماستادون، یا نرم‌افزار آزاد و غیر آزاد یا لیترالی همون بهشت و جهنم.

Show thread

اینکه کسی یه جا خوشحاله، راحته، براش بهتره، دلیل نمیشه برای بقیه هم همین باشه.
مشکل از جاییه که امر به معروف و نهی از منکر رو وظیفه میبینید.

@Parsarch چون کوچیکه. بزرگتر بشه جامعه اراذلم میان، یا اینستا میشه، یا توییتر. دلیلش این نیست که کاربرای لینجا بهترن یا این پلتفرم واکسن مزخرفیجات زده.

به علت کمبود جا، درستشم نمیکنم. یه سیستم جدی لازم دارم برای مرتب کردنشون. تا یه شلف دیگه بگیرم :/

Show thread

به شکل مشخصی مشکل جا دارم :) (اون جا رو هم پشمک میرفت توش میخوابید، ولش کردم، که نهایتا چهار تا جا داره، کتاب هم تهشه :/)

@siamak @eXtrem0us @danialbehzadi مشخصه که من گفتم طراح میخواست نشون بده این سیستم ناقصه و این بازی رو اینجوری طراحی کرد. به نظرم باید از خودش بپرسی، که فکر نمیکنم بشه مگه نکرومنسری ، مدیوم ارتباط با ارواحی چیزی باشی

و خب، تا Secret Hitler, Resistance, Avalon/Quest یا Blood on the clock tower هست، چرا مافیا اصلا؟

Show thread

اینهمه انرژی اینا میذارن رو مافیا، میذاشتن رو D&D یا pathfinder یا این RPG ها، ترکونده بودن.
مافیا بازی باخت باخته، تهش اینه هر از چند گاهی یه بار بازیش کنی، خل و چلی اینهمه انرژی براش میذاری؟

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!