میریم برای یک آخر هفته عالی

این باگ لعنتی سه تا تیم رو علاف کرده و هنوز نمیدونیم چیه. تست میکنیم همه چی سر جاشه، بعد میره رو پروداکشن گند میخوره

@masoud آقا من شرمندم ها، ولی یه تست دستی هم اینو نشون میده، حتی یونیت تست هم نه :)

نسل بی گذشته رو خاک غریب مثل شخم کهنه از یاد میبره.

خداییش تعبیر قشنگیه، گیرم که چرت.

@AliMirjamali @danialbehzadi @Elibugy شرکت ما یک سری ما رو فرستاد و درست کردیم، همکاری داشتم که دو تا کتاب تا الان درباره آبجو نوشته و اون کل مراحل رو به عنوان مرشد بود و ما انجام دادیم.
خیلی دردسر داره و تجهیزاتش هم زیاده واقعا.

سه ساعته داره پرینت میکنه بدبخت هنوز یک ساعت دیگش مونده :))) اسطوره صبر و حوصلست

@AliMirjamali سلام، بله که چک میکنم. ولی این ادرسی که دادم، یک اسپم فیلتر مزخرف داشت که ایمیل شما و چند تا ایمیل دیگر رو فرستاد ه بود تو اسپم
جواب دادم دو روز پیش و امروز.

‏قدیما پشتکار رو از مورچه یاد میگرفتن، الان از پرینتر سه بعدی.

@eXtrem0us قضیه فقط مرتب بودن نیست. زمان ستاپ همین بازی بی اینها در حد هفت هشت دقیقست، و اینجوری همه چی سرجاشه تو زیر یک دقیقه.

@eXtrem0us خلاصش اینه که بوردگیمها معمولا یه عالمه کارت و توکن دارن، که اکثرا جای درست و حسابی ندارن. خلاصه اینه که ملت میشینن اینسرت طراحی میکنن براش

@ravexina بچه‌تر که بود معلوم نبود اینقدر :)))

@eXtrem0us نه، جاهاشو پرینت مردم، رنگ آبی هستن اکثرشون

کویین پشمک
خلاصه اینکه تا یه سال فکر کنی گربت نره، بعد ببینی مادست، رکوردی بوده برای خودش

فیلامنت میخوام :)) ایندفعه همه چی رو یک رنگ میخرم

@danialbehzadi جفتشون به یه چیز اشاره میکنن اینجا. کابینه و کابینت تو فارسی فعلی دو چیزن.

‏کابینه و کابینت یه کلمه هستن، تو فارسی تلفظ انگلیسیش رو برای کابینه استفاده میکنیم، فرانسوی/آلمانیشو برای کابینت. کلمه دیگری اینجوری داریم؟

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!