گاهی بهتره تمومش کنی فقط.

@sajjad_heydari احتمالا، ولی من از یه کتاب تو سال ۶۸/۶۹ حرف میرنم. ایده ای ندارم راجع به اسمش حتی :)))

@sajjad_heydari عملا همینه :) یادمه یه مساله بود که بچه بودم خوندم، یه مسافرخونه بود بینهایت اتاق داشت و برای یه همایشی بی نهایت آدم از بی نهایت کهکشان اومدن و صرفا همین.

@sajjad_heydari فکر کن بینهایت سیسیفوس داره میاد. اونوقت چی؟

@ebi میتونم کمکت کنم در مورد این یه نفر :)

اینجا هم بهتر از توییتر نیست. واقعا معتقدم آدمیزاد موجود اجتماعی نیست.
یعنی اجتماعی بیشتر از سی چهل نفر رو نمیتونن اکثریت مدیریت کنن.

یه مدت توییتر رو تعطیل کردم کلا. تا دست کم دو هفته.

بازی هایی که میخوام بگیرن در دسترس نیستن. انقدر هم دقیق میدونم چی میخوام که لازم نیست بگردم اصلا :))))

اینجا هم بحث این کثافتهاست که. ول کنید بابا :)

@AliMirjamali @danialbehzadi @mz من چند وقت پیش تمومش کردم. نسخه انگلیسی رو، البته گوش دادم به کتاب صوتیش.
دوستش داشتم به خاطر جهانی که خلق کرده بود، و اونهمه سنت و وسعت همه چی.
ولی حقیقتش، برخلاف همه دوستام که از فرمن ها خوششون اومده بود، ازشون متنفر بودم. به خاطر شباهتهای آیینی و فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه، یه جورایی حس میکردم همون چیزی هستن که من متنفرم ازش. خلاصه داستان جذاب و پر از ریزه‌کاری ای داره که اگه بیست سال پیش میخوندم بسیار بیشتر خوشم میومد.

@Nasrin اصلا مساله اول و آخرش نیست. به طور کلی، بیشتر از یک ساعت وقت تلف کردنه از نظرم :))) ترجیح میدم یه کار مفیدتر بکنم، مثلا بخوابم.

‏Unpopular opinion:
ورزش بیشتر از یه حدی، واقعا بد، عذاب آور و نفرت انگیزه. اگه برای چند هفته بیشتر از یک ساعت تو روز مجبورم کنن ورزش کنم، احتمالا یه بلایی سر خودم یا اون شخص مجبور کننده میارم.

دو شبه این بازی رو میزه هر شب به بامبولی داریم.

تو هم دیگه انقدرم خاله رو نرمه بودن نوبره به هر چی بهش اعتقاد داری

واقعا خیلی رو میخواد که برای اینکه یه مبلغی پول ندی یه دوست رو کلی ساعت معطل خودت کنی که کاری رو که تخصصی هم توش نداره برات انجام بده.

@meryem_maleki@mastodon.social :)))))) ته تهش اینجا هم بلاکشون میکنم :))))

@meryem_maleki@mastodon.social من واقعا حرفی در مورد ای کیو ندارم، ولی اصرار در این موارد گاهی ترجمه میشه به اینکه نفعی داشتی که از دستش دادی.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!