دیشب زدم ترکوندمش :)) مجبور شدم کل هات اند رو باز کنم، دوباره ببندم، و بعد کالیبره کنم از از سر.
بدی باز کردن هات اند اینه که یه قسمتیشو اگه بخوای باز کنی باید داغ باشه :)) وقتی میخریش اون دو تا تیکه رو همن، نازل جنسش با بدنه هات اند فرق میکنه، داغ که میشه کمتر منبسط میشه، و میشه توی جاش چرخوندش.
اینهمه گفتم بگم دستمم سوزوندم.

Show thread

اسطوره صبر؟ پرینتر سه بعدی.

چقدر بوق میزنی :) برو بذار باد بیاد.

خلاصه، تو برو تو بهشت خودت، بذار بقیه هم برن جهنم خودشون.
این شامل همه چی میشه، منجمله توییتر و ماستادون، یا نرم‌افزار آزاد و غیر آزاد یا لیترالی همون بهشت و جهنم.

Show thread

اینکه کسی یه جا خوشحاله، راحته، براش بهتره، دلیل نمیشه برای بقیه هم همین باشه.
مشکل از جاییه که امر به معروف و نهی از منکر رو وظیفه میبینید.

به علت کمبود جا، درستشم نمیکنم. یه سیستم جدی لازم دارم برای مرتب کردنشون. تا یه شلف دیگه بگیرم :/

Show thread

به شکل مشخصی مشکل جا دارم :) (اون جا رو هم پشمک میرفت توش میخوابید، ولش کردم، که نهایتا چهار تا جا داره، کتاب هم تهشه :/)

و خب، تا Secret Hitler, Resistance, Avalon/Quest یا Blood on the clock tower هست، چرا مافیا اصلا؟

Show thread

اینهمه انرژی اینا میذارن رو مافیا، میذاشتن رو D&D یا pathfinder یا این RPG ها، ترکونده بودن.
مافیا بازی باخت باخته، تهش اینه هر از چند گاهی یه بار بازیش کنی، خل و چلی اینهمه انرژی براش میذاری؟

نتیجه کار آخر هفته، با OpenSCAD یه اینسرت برای Founders Of Teotihuacan طراحی کردم، اینجاست کدش :

github.com/fzerorubigd/fot-ins

خلاصه که ظاهرا اتوماتیک دوباره فالو میکنن همه اینستنس ها چون نه سکرت عوض شده، نه نیک، صرفا دیتابیس پاک شده. خوبه :)‌

اگه انفالو کردم یا نمیدونید چرا انفالو شدم، دسته گل خودم بوده :)

البته با توجه به اینکه من دوست ندارم چیزی بمونه، خیلی هم بد نبود و سعی در برگردوندنش هم نکردم، با اینکه میشد :)

Show thread

وقای یادت میره قبل آپدیت بکاپ بگیری و همه چی میپره :)))))

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!