نود درصد مشکلات آدم بعد از بیست سالگی با ترک خونه پدر و مادر حل میشه.

دوباره یه سرور گرفتم، برای دانلود انیمه. نتفلیکس هر چی انیمه که من میخوام ببینم رو آلمانی داره. تورنت میگیرم رو سرور مجددا و دانلود میکنم.

اینجا روی نسخه سوم irc کار میکنن و قراره که rfc بدن :
ircv3.net/#

نکات جالب: کاملا بکوارد کامپتیبله، یعنی همچنان تکست بیسه
این صرفا کلاینت به سروره، طبق این faq روی سرور به سرور کار نمیکنن ircv3.net/faq#are-you-working-
پس هیچجوره شباهتی به ماتریکس یا xmpp نداره.

این قابلیت نوت گذاشتن اینجا، رو سرور نوت رو ذخیره میکنه؟ واقعا عالیه :)

اینجا هم که وضعیت به همون خنده‌داری توییتره که :)))))))))))))

اگه فورک خودت با تغییر پروتکل رو داشته باشی، نمیتونی با یه شبکه دیگه که پروتکل اصلی رو داره سینک بشه. رسما باید شبکه‌ها یه قابلیت رو حذف کنن. خلاصه اینکار مسخرست

Show thread

هر چی بیشتر درباره ماتریس میخونم بیشتر متقاعد میشم که اونچیزی که میگه نیست و یک فورک از xmpp که روی فدریشن تمرکز کنه بهتر جوابگو خواهد بود.

دو تا بازی که تو ویش لیستم بودن رو خربدم و دیگه این ماه بازی نمیگیرم. اینا هم شاپ مورد علاقم نداشت، وگرنه آنلاین نمیخریدم

نشستیم بازی کنیم، یه کاری پیش اومد :/ ای بابا

Forud boosted

البته تاسکی هم کرش میکنه رو عکسا :/

هی یادم میره اینجا رو آپدیت کنم :/

حوصله ندارم. دلم میخواد بشینم بازی کنم

البته تاسکی هم کرش میکنه رو عکسا :/

تایملاین اینجا سه روز یه بار یه چیز جدید به خودش میبینه و تموم

میخواستم یه گیم لگسی بخرم، ولی تا زمانی که یه گروه خوب و پایه نداشته باشی نمیشه.

واقعا اگه اینو قبل فراست دیده بودم اونو نمیخریدم.

Show thread

نمیدونم Gloomhaven: Jaws of the lion رو بگیرم؟ فراست هیونم تا سال دیگه نمیاد قاعدتا :/ ولی خب اینم چیز عجیبی نیست.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!