گاهی بهتره تمومش کنی فقط.

اینجا هم بهتر از توییتر نیست. واقعا معتقدم آدمیزاد موجود اجتماعی نیست.
یعنی اجتماعی بیشتر از سی چهل نفر رو نمیتونن اکثریت مدیریت کنن.

یه مدت توییتر رو تعطیل کردم کلا. تا دست کم دو هفته.

بازی هایی که میخوام بگیرن در دسترس نیستن. انقدر هم دقیق میدونم چی میخوام که لازم نیست بگردم اصلا :))))

اینجا هم بحث این کثافتهاست که. ول کنید بابا :)

‏Unpopular opinion:
ورزش بیشتر از یه حدی، واقعا بد، عذاب آور و نفرت انگیزه. اگه برای چند هفته بیشتر از یک ساعت تو روز مجبورم کنن ورزش کنم، احتمالا یه بلایی سر خودم یا اون شخص مجبور کننده میارم.

دو شبه این بازی رو میزه هر شب به بامبولی داریم.

تو هم دیگه انقدرم خاله رو نرمه بودن نوبره به هر چی بهش اعتقاد داری

واقعا خیلی رو میخواد که برای اینکه یه مبلغی پول ندی یه دوست رو کلی ساعت معطل خودت کنی که کاری رو که تخصصی هم توش نداره برات انجام بده.

اینجا خوبیش اینه که هنوز بحث تو اون انجمن کذا مونده، میرن لینک انجمن فلان کشور رو پیدا میکنن تیکه میندازن.
فقط یادشون میره که قضیه مربوط بود به وصل بودنشون به دولت. «متولی دولتی نمیخواد» رو ترجمه کردن به اینکه کلا کسی نباید فعالیت کنه :))))

خلاصه هیچی به هیچی. امروز ببینم چی بازی کنیم. یه بازی سخت دوست دارم بازی کنیم، شاید برم سراغ کو‌آپ ها. کد هم قول دادم بزنم البته :)))

عزا گرفتم که تو اوج گرما قراره بیایم ایران :/ چرا آخه

آدما از اونچه که تو آینه میبینید دورترن.

منم از خودم بترسم یعنی؟ من انقدر گو بلدم قهوه‌ای شدم :))))

انقدر از Clans of caledonia خوشم اومده دارم وسوسه میشم ترامیستیکا رو هم بگیرم :))))

خلاصه همین. زیاده عرضی نیست

خلاصه بیشتر دوست دارم درباره بازیا حرف بزنم با ملت :) بازی هم دوست دارم بکنم، ولی با کسایی که اهلشن و واقعا برام مهم نیست که کسی که اهلش نیست رو تبدیل کنم به اهلش.
خلاصه اگه بوردگیم دوست دارید بیاید معاشرت کنیم :)

کالکشنم داره جذاب میشه.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!